115 ทีมชิงชัย ประกวดศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 21

115 ทีมชิงชัย ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 21
115 ทีมชิงชัย ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 21

กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยจัดงานประกวด ศิลปะแม่ไม้มวยไทย มีเงินรางวัลสำหรับการประกวด รวมทั้งสิ้นถึง 2,400,000 บาท สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดประกวดศิลปะมวยไทยระดับประเทศครั้งที่ 21 มี 115 ทีม เข้าร่วมชิงชัย ชิงเงินรางวัลรวม 2.4 ล้านบาท เปิดการแข่งขันวันที่ 10 สิงหาคม ที่ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม ที่โรงแรมแมนดาริน กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย สำนักการกีฬากรมพลศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดงานแถลงข่าว มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยมี นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพลศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ ดร.วินิตย์ จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา และ ดร.อมรทัตต์ อัคคะพู เลขานุการกรม

การประกวดศิลปะมวยไทย ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ ประจำชาติไทย สืบสานความเป็นไทยด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทย มวยไทย ที่มีทักษะการต่อสู้โดยใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้แก่ หมัดเท้าเข่าศอก ผสมผสานเป็นการต่อสู้ที่ปราศจากอาวุธ ดังนั้นการฝึกมวยไทยจึงช่วยให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยได้พัฒนาร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งกายใจ ”

การประกวดครั้งนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย โดยมีการประกวดทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีประเภทชายคู่หรือหญิงคู่จำนวน 10 ทีม รุ่นอายไม่เกิน 18 ปี, ประเภทชายคู่จำนวน 10 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงคู่จำนวน 10 ทีม, รุ่นอายุทั่วไปชายคู่ 20 ทีม และ รุ่นอายุทั่วไปหญิงคู่จำนวน 10 ทีม

ประเภทประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) โดยมีการประกวดทั้งหมด 3 รุ่น คือรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 15 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีจำนวน 20 ทีม และรุ่นอายุทั่วไป จำนวน 20 ทีม รวมทุกประเภทการประกวดทั้งสิ้นจำนวน 115 ทีม

สำหรับรางวัลการประกวด มี2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และ รางวัลชมเชยจำนวน 2 ทีม ๆ ละ 7,000 บาท

2. ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และ รางวัลชมเชยจำนวน 2 ทีม ๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินรางวัลที่ได้มอบทั้ง 2 ประเภท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท

การจัดประกวดในคร้ังนี้จะเริ่มการแข่นขันวันที่ 10 สิงหาคม – 14 สิงหาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์รามอินทรา

SBOBET GOALS

SBOBET GOALS